Gordisai Szociális Szövetkezet

Gordisai Szociális Szövetkezet, a közfoglalkoztatási program folytatása. A szövetkezet meghatározott összegű részjegy tőkével alakul, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok munkához juttatását, szociális helyzetük javítását, illetve tagjai, és azok hozzátartozói kulturális, oktatási, szociális szükségletei kielégítését szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, amelyet Alapszabályban rögzítünk.

Szövetkezetünk a piac, és a társadalom negatív hatásaival szemben, a helyi közösségek fenntarthatóságának fejlesztése érdekében valós alternatívát kíván nyújtani a fenntartható közösségi együttélésre, a munka, az ember megbecsülésére a környezeti fenntarthatóságra és a mélyszegénység elleni harcra. Célunk a leghátrányosabb helyzetben élő tagjai részére munkafeltételek teremtése, szociális helyzetük javításának különféle módon történő elősegítése. Tevékenységünk által a szövetkezet tagjai és a helyi termelők, gazdálkodók által megtermelt mezőgazdasági termékek előállításában, feldolgozásában valamint a piacra jutásában kíván részt vállalni. A helyi piacképes mezőgazdasági és élelmiszer termékek előállítása és értékesítése alkalmával a hagyományosan magyar baromfi, sertés fajták tenyésztését tűztük ki célul. A konyhakerti zöldség, gyümölcs, dísznövény illetve gyógynövény fajták génmegőrzésére törekszünk. A gazdasági tevékenység mellett a helyi lakosok önfenntartó képességének hatékonysága érdekében szervezett képzések keretében szeretnénk a projektekben résztvevőknek átadni a minimális tudás anyagot, amely alapja lehet a saját gazdaságuk és ezáltal önállóságuk megteremtésének.A projektben dolgozóknak hosszútávon megélhetést szeretnénk biztosítani, a projektben megszerzett munkatapasztalat és a tanfolyamon szerzett ismeretek, a projektben elért eredmények kamatoztatásával.

Célkitűzésünk a hagyományos, természet közeli fenntartható gazdálkodási formák bevezetése és terjesztése.

A népi mesterségek, kézműves hagyományok a helyi kézműves termékek előállítását és az ismeretek átadását támogatni kívánjuk. Ezen belül a hagyományos népi kézműves mesterségeket, zöldség és gyümölcs házi jellegű feldolgozást, házi húsfeldolgozást tekintjük kiemelkedő fontosságúnak. Az önfenntartó helyi közösség felépítése érdekében a közösség részére a településen belül tagjaink és más közreműködők segítségével szeretnénk a lakosság külső szolgáltatóktól, szállítóktól való kiszolgáltatottságát csökkenteni a helyi vállalkozások szolgáltatások működésének ösztönzésével, munkalehetőség biztosításával.

Célunk a tagok és hozzátartozóik szociális, kulturális és oktatási igényeinek minél színvonalasabb kielégítésében részt vállalni. A szövetkezet a fenti célok megvalósításával és a közösségi összetartó erő növelésével hozzájárul a leghátrányosabb helyzetű tagok részére a munkalehetőség biztosításában és minden tevékenységével a szociális helyzetük jobbá tételében